Terug

Masterclass Like Us All

Welke rol speel jij in het creëren van een veilig leef- en leerklimaat op jouw school? Hoe corrigeer je onaangepast gedrag van leerlingen? In deze masterclass voor docenten wordt vanuit verschillende invalshoeken het pestthema onder de loep genomen en aan de hand van herkenbare situaties uitgespeeld met acteurs. Je oefent gesprekken binnen klassensituaties en individuele leerling- en oudergesprekken.

De masterclass is gericht op een grotere groep docenten en algemener van aard dan onze docententraining, waarbij het accent ligt op de scenes en overall bruikbare tips. De masterclass is zeer geschikt in te plannen tijdens een plenaire vergadering of als onderdeel van een studiedag.